Skip to Content

Смяна на канализационните тръбите в банята

Смяната на тръбите в банята е един от най-важните и най-отговорни етапи от ремонта. От тях зависи не само цялостното функциониране на банята, но и безопасността на ползване на водата в целия дом.

Прокарването на водопроводните тръби е най-добре да се извърши от водопроводчик. При разпределянето им се използва устройство, разпределящо потока на водата едновременно по няколко тръби. Функцията на разпределителя е да насочва водата от щранга към всички водни точки и да стига до тях стига независимо от времето на ползване. За да функционира правилно тази системат е необходимо да се изберат правилно основните елементи:

Регулатор на налягането– използва се в домашната водопроводна система. Често пъти налягането в централния водопровод се сменя и ако е много силно, то да повреди канализацията. Поради тази причина е нужен монтаж на регулатор на налягането.

Водомери– те са задължителни за всяка ВиК  система. Когато се монтират трябва да се спазават някои правила, за да може устройството да отчита точно. Едно от най-важните условия е водомерът преди и след него да бъде защитен с уплътнени кранове. В случай, че се наложи смяна на водомера, тези кранове трябва да могат да се отварят лесно, така че това да не се отрази на водопроводната система.

Друг задължителен елемент от домашната ВиК система е ревизионния отвор за достъп до щранговете. Това е онова място, от където можете да се спира изцяло водата. Понякога това е необходимо, когато сме на дълга почивка и отсъстваме дълго извън дома или в случай на непредвидена ситуация в цялата сграда. Най- добре е достъпът до тръбите да бъде лесен и бърз, но това е почти невъзможно, тъй като в повечето случай те са зазидани зад плочките. Ако се налага да се поправи дадена зона , е хубаво да помните къде по стените върват тръбите.

Be the First!

Leave a Reply